Giao ban trực tuyến Công tác phi chính phủ nước ngoài

14/03/2023 18:49

(BNP) - Chiều 14/3, Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức giao ban trực tuyến công tác PCPNN năm 2022. Đồng chí Hà Kim Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trỉ Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2022, cả nước hiện có 388 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Giá trị viện trợ năm 2022 đạt 223,7 triệu USD. Hoạt động viện trợ tập trung trên nhiều lĩnh vực về y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội... Theo đánh giá, các tổ chức PCPNN tiếp tục hỗ trợ các chương trình, dự án theo nhu cầu của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các chương trình, dự án và tuân thủ theo quy định pháp luật của Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy quan hệ đối ngoại... Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ PCPNN đúng quy định, phù hợp với định hướng ưu tiên của các Bộ, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động, công tác viện trợ, công tác đảm bảo an ninh chính trị, công tác vận động viện trợ PCPNN, công tác phối hợp hỗ trợ hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức trong năm 2022. Đồng thời, đưa ra các nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm tăng tính chủ động của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác PCPNN, phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại tỉnh Bắc Ninh, hiện có 24 tổ chức phi chính phủ đã đăng ký hoạt động; trong đó, 8 tổ chức đang hoạt động với 8 chương trình viện trợ dự án, phi dự án được triển khai. Tổng giá trị giải ngân các dự án PCPNN năm 2022 là gần 330.000 USD. Nhìn chung, công tác tiếp nhận, phê duyệt và quản lý các khoản viện trợ PCPNN được thực hiện theo đúng quy định. Các chương trình, dự án của các tổ chức được triển khai đúng mục đích, đúng đối tượng, không có biểu hiện hoạt động phức tạp; các cơ quan tiếp nhận và thực hiện đều đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và đối tượng được thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận tại buổi Giao ban, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng về công tác PCPNN; nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy trình, cơ sở dữ liệu theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp của các Bộ,  ngành, địa phương trong vận động hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN; cụ thể hóa các mục tiêu bám sát định hướng ưu tiên trong triển khai nguồn vốn hỗ trợ PCPNN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến tại buổi Giao ban. Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý nguồn vốn viện trợ và chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đường lối phát triển đối ngoại và tạo điều kiện cho các dự án PCPNN được hoạt động hiệu quả, tạo thêm nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

H.Y