Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị

18/05/2022 15:23 Số lượt xem: 326

(BNP) - Sáng 18/5, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, tham dự có đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành chức năng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Theo đó, mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới; các thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị; tập trung phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hoá đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết 06 cũng đề ra tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa nước ta thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu Á; xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế và giữ vai trò là đầu mối kết nối với mạng lưới khu vực, quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; phát triển cơ cấu kinh tế khu vực đô thị theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, để việc quản lý đô thị được tốt hơn, hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thống nhất của Trung ương. Đồng thời, phát huy khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Ban cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng…

Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở những nội dung của Nghị quyết 06, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nội dung đến cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thể chế hóa bằng các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm, các Nghị quyết chuyên đề và ban hành các chính sách, quy định về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; tăng cường giám sát việc thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; kịp thời tích hợp cụ thể hóa vào định hướng, các nội dung cốt lõi, quan trọng, cần thiết trong quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

H.H