Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

22/09/2022 15:14

(BNP) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Quy định 80, Thông báo Kết luận 20 của Bộ Chính trị. Theo đó, Quy định 80 có nhiều điểm mới, cụ thể, sát với thực tiễn hơn trong nhiều nội dung so với Quy định 105 trước đó. Cụ thể, đã bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để Ban chấp hành Trung ương xem xét. Quy định 80 cũng tăng thêm điều kiện về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn…

Đối với Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nêu rõ: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ bài học kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc thực hiện bố trí, bổ nhiệm, kỷ luật cho cán bộ từ chức, thôi công tác... trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quy định 80 và Thông báo Kết luận 20 là hai văn bản mới giúp hoàn thiện thể chế trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ. Qua đó, cho thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tạo sự minh bạch, giúp cán bộ, đảng viên có thể giám sát và định rõ trách nhiệm với công tác này. Đồng chí yêu cầu các địa phương nghiên cứu các điểm mới của Quy định 80, cụ thể hóa Thông báo Kết luận 20 để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng cụ thể hóa bằng các văn bản phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục chủ động, tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều thành tích mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

H.Y