Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo 3 dự án Luật

13/10/2021 15:51 Số lượt xem: 623

(BNP) - Sáng 13/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo dự án Luật Kinh doanh Bảo Hiểm (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân phát biểu kết luận tại Hội nghị.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh.

Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo Hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, bám vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 07 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung như: đối tượng áp dụng mở rộng so với Luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan; nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; hợp đồng bảo hiểm; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

Về dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi, bổ sung một số điều được Quốc hội khóa XII qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh đã bộc lộ những thiếu sót, bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách lớn của nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019. Qua thực tiễn 16 năm thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác, sử dụng và thụ hưởng các đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan... Gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản thể hiện quan điểm, chủ trương mới về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ cần phải được thể chế hóa; đồng thời thực tiễn thi hành cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Luật Sở hữu trí tuệ cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo 3 dự án Luật, đồng thời trực tiếp tham gia đóng góp vào một số điều, mục, như: lệnh cấm các hành vi vi phạm về sản xuất, phát hành, phổ biến phim, lưu trữ phim; kinh phí sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước theo 2 phương án đấu thầu và không đấu thầu; làm rõ hơn trách nhiệm các cơ quan thẩm định và sự phối hợp của các địa phương liên quan; quy định Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc ngăn chặn các website chiếu phim vi phạm sở hữu trí tuệ. Đối với dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, các ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung nội dung: Các doanh nghiệp bảo hiểm phải cùng chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm; các quy định tham gia bảo hiểm bắt buộc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chất lượng các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo 3 Dự án Luật. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến bằng văn bản chuyển tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình 3 dự án Luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV thời gian tới.

H.Y