Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

08/10/2021 12:13 Số lượt xem: 675

(BNP) – Sáng 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. Luật đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005 và 2013. Sau 17 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nên việc sửa đổi để phù hợp với thực tế là hết sức cần thiết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm 8 chương và 98 điều, có 3 điều mới hoàn toàn quy định về tiêu chuẩn danh hiệu “xã tiêu biểu”; “phường, thị trấn tiêu biểu”; về hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật.

Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của phong trào thi đua, tránh bệnh hình thức; quy định cụ thể khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quy định cụ thể cấp thẩm quyền được tặng Bằng khen, Giấy khen; chú trọng khen thưởng ở cấp cơ sở; cắt giảm bớt thủ tục hồ sơ…

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến sẽ được Đoàn tổng hợp, tiếp thu và phản ánh tới kỳ họp Quốc hội.

M.B