Phấn đấu giá trị trồng trọt, nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 145 triệu đồng/ha.

16/03/2023 08:58

(BNP) - Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Đến cuối năm 2022, giá trị trồng trọt, nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 138,7 triệu đồng/ha, tăng 3,8 triệu đồng/ha so năm 2021.

Mô hình trồng tía tô xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

Trong đó, toàn tỉnh đã hình thành 1.105 vùng lúa năng suất, chất lượng cao góp phần đưa diện tích lúa năng suất, chất lượng cao toàn tỉnh lên hơn 70% tổng diện tích gieo cấy. Ngoài ra, hình thành 71 vùng rau màu chuyên canh quy mô từ 5 ha trở lên, 33 vùng sản xuất hoa, cây cảnh, cây ăn quả tập trung; có 72 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 161 ha, trong đó 25 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính.

Công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản được chú trọng. Các công nghệ sản xuất cá giống bằng phương pháp đẻ vuốt, ấp trứng bằng bình vây để sản xuất cá chép giống hoặc công nghệ sử dụng hocmon để sản xuất giống cá rô phi đơn tính đã được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất cá giống trên địa bàn tỉnh. Đến nay, diện tích nuôi trong ao đạt gần 48.000 ha, hình thành 2.485 lồng nuôi cá trên sông, tăng 218 lồng so năm 2021. Toàn tỉnh có 153 cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP.  

Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, ngành Nông nghiệp và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách ưu đãi của tỉnh trong sản xuất nông ứng dụng công nghệ cao, tích tụ ruộng đất, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi… tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân. Qua đó, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị trồng trọt, nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 145 triệu đồng/ha.

H.T