Phân công nhiệm vụ Tổ công tác, rà soát giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

16/03/2023 10:27

(BNP) - Sáng 16/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 04 dự án từ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, 04/04 dự án đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó, Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới, ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4, được phân bổ với 900 tỷ đồng; các dự án còn lại chưa đủ điều kiện để được phân bổ vốn.

Về thủ tục các dự án được phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023, UBND tỉnh đã phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho 27 dự án với số vốn là 20 tỷ đồng để các đơn vị hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sẵn sàng khởi công mới khi có nguồn vốn bổ sung trong năm. Đa số các dự án được phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án từ năm 2019, 2020, do đó, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án. Đối với một số dự án không phải điều chỉnh, chủ đầu tư đã tổ chức lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Hiện tại còn lại 04 dự án thuộc kế hoạch năm 2023 chưa hoàn thiện đủ thủ tục đầu tư để giao vốn kế hoạch, cụ thể: 03 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; ​Dự án 1.3 thuộc dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Hội nghị đã tiến hành phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng làm Tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh các huyện, thành phố… Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, tích cực phối hợp với thành viên trong Tổ, báo cáo kịp thời kết quả hoạt động tới Tổ trưởng. Tổ công tác duy trì họp 01 lần/tháng, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Đoàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác. Các ngành chức năng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh làm việc với một số địa phương có các dự án giao thông đi qua, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trách nhiệm chủ yếu thuộc về chủ đầu tư, vì vậy chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vào cuộc tích cực đặc biệt đối với các công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời, lập danh sách những nhà tư vấn, nhà thầu vi phạm hợp đồng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương còn lại chủ động báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

H.H