Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu thực hiện gói thầu số 7 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành

02/12/2022 09:53

(BNP)- Ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành do Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Giá các gói thầu được xác định tại Quyết định số 110/QĐ-BDA ngày 27/10/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 11, 12 năm 2022.

Xem chi tiết tại đây