Quyết liệt "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 phục vụ ký số cấp Hộ chiếu vắc xin

18/05/2022 15:28 Số lượt xem: 874

(BNP) - Tại văn bản số 1377/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường triển khai tiêm phòng COVID-19 và cấp Hộ chiếu vắc xin.

Bộ phận nhập liệu thông tin sau tiêm chủng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tham gia tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", thống kê số lượng và xác định tỷ lệ chính xác các đối tượng chưa tiêm đầy đủ mũi cơ bản, nhắc lại; lập danh sách những người đã đến lịch tiêm nhưng chưa tiêm, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, số người đã mắc COVID-19 đủ thời gian đến lịch tiêm… để tổ chức tiêm chủng.

Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 của các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 phục vụ ký số cấp Hộ chiếu vắc xin trên địa bàn hoàn thành trước ngày 01/6. Cùng với đó, có phương án cấp cho mỗi Trạm Y tế 01 USB token để kịp thời ký xác nhận dữ liệu tiêm chủng ngay khi được chuẩn hóa dữ liệu; đôn đốc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu địa bàn xảy ra dịch vì tỷ lệ tiêm chủng thấp, đảm bảo tiêm đủ mũi vắc xin và hoàn thành tiên mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý II/2022; sẵn sàng triển khai tiêm chủng mũi 4 khi có kế hoạch và đảm bảo tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 phục vụ ký số cấp Hộ chiếu vắc xin trên địa bàn.

Chi nhánh Viettel Bắc Ninh tiếp tục chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật của Hệ thống tiêm chủng, đảm bảo duy trì ổn định, liên tục; triển khai hướng dẫn kỹ thuật để triển khai cấp hộ chiếu vắc xin trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế tập huấn triển khai ký hộ chiếu vắc xin tại các điểm tiêm và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống tiêm chủng.

T.L