Sở NN&PTNT tập huấn công tác cải cách hành chính và cải thiện chất lượng điều hành địa phương

25/11/2021 11:03 Số lượt xem: 225

(BNP) - Sáng 25/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và cải thiện chất lượng điều hành địa phương (PAPI,  PCI, PAR INDEX, ICT INDEX) năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, gần 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính của ngành NN&PTNT được Tiến sỹ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trực tiếp trao đổi, truyền đạt một số nội dung về: Kết quả cải cách hành chính và điều hành địa phương của tỉnh Bắc Ninh những năm qua; chủ trương, giải pháp của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành địa phương; mối quan hệ chiến lược và chất lượng quản trị địa phương.

Tiến sỹ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đặc biệt, những nội dung về đặc điểm, khó khăn của Sở NN&PTNT trong cải cách hành chính; giải pháp về xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ ngành Nông nghiệp có bước đột phá; xây dựng văn hóa gắn kết giữa các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của Sở… cũng được đề cập, trao đổi tại hội nghị tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở NN&PTNT hiểu rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và chất lượng điều hành địa phương đối với hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và mỗi cá nhân trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng quản trị và điều hành của Sở NN&PTNT, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

H.T