Tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

14/10/2021 10:35 Số lượt xem: 144

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Kế hoạch số 674/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn dưới 150/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 7/100.000 trẻ em; 110.000 hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; duy trì 100% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn. Hàng năm, giảm từ 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ…

Để kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội; xây dựng, nhân bản các sản phẩm truyền thông, đa dạng hoá các phương thức truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng địa phương, cơ sở; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Cùng với đó, thí điểm và nhân rộng các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác trẻ em. Tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Đồng thời, rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí cộng đồng an toàn và xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, trong đó, chú trọng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông và đuối nước; giáo dục kỹ năng bơi an toàn cho học sinh. Đồng thời, triển khai việc dạy bơi và kỹ năng cứu đuối nước cho học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở…

N.N