Tăng cường tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022

21/06/2022 10:53 Số lượt xem: 89

(BNP) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hướng dẫn nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tinh thần đoàn kết và sự tin cậy về chính trị, củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia; cung cấp nguồn thông tin chính thống, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế, góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Cùng với đó, giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước và hai dân tộc, góp phần củng cố và phát triển qua hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia.

Hoạt động tuyên truyền diễn ra cả năm, trong đó cao điểm từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8/2022. Với hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; trên Internet và mạng xã hội…

Trong đó, nội dung tập trung vào việc tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia và các thành tựu hợp tác hai nước trong giai đoạn hiện nay; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia và các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”; tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia…

Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo đúng chỉ đạo, đinh hướng, thiết thực, hiệu quả. Các Sở, ban, ngành liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội; phối hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đưa thông tin xuyên tạc sự thật, gây chia rẽ mối quan hệ Việt Nam – Campuchia. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trực quan trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

N.N