Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Người cao tuổi năm 2023

21/11/2023 09:15

(BNP) - Sáng 21/11, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao năng lực cán bộ làm công tác NCT năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, gần 300 biểu là đại diện lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề: “Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể (gắn với hoạt động của các cấp Hội NCT”; “Một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2023”; “Một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý Tài nguyên và công tác quản lý Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”;

Báo cáo viên trình bày chuyên đề  “Một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý Tài nguyên và công tác quản lý Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác NCT tại địa phương; từng bước đưa luật pháp, chính sách đối với NCT vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các thế hệ đánh giá đúng vị trí, vai trò NCT, nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến NCT, từ đó phát huy được vai trò, trí tuệ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

H.Y