Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 – năm 2023

04/08/2022 14:27 Số lượt xem: 728

(BNP) – Ngày 4/8, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú có văn bản thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 – năm 2023.

Lần thứ 4 – năm 2023 có 07 thầy thuốc đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng, gồm 01 Thầy thuốc Nhân dân và 06 Thầy thuốc Ưu tú.

Kết quả, số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90%/tổng số thành viên Hội đồng trở lên gồm:

Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân gồm: ông Nguyễn Đình Tâm, Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú gồm các ông/bà: Nguyễn Bá Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh, Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành; Nguyễn Hữu Sông, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lương Tài; Lê Việt An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du; Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh.

Hội đồng cấp tỉnh tiếp nhận ý kiến thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh – Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh; số 3, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

PV