Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện từ tháng 7/2022

28/06/2022 10:27 Số lượt xem: 203

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND ban hành Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 7/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả các chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần… từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền và kinh phí ngân sách tỉnh Bắc Ninh thực hiện chính sách đặc thù.

Thời gian chi trả trợ cấp được niêm yết công khai tại điểm chi trả và thông báo cụ thể cho đối tượng người có công. Tùy theo từng địa bàn cụ thể nhưng thời gian chi trả chậm nhất trước ngày 12 hằng tháng.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính công ích nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chi trả, đảm bảo tính chuyên nghiệp giữa cơ quan quản lý Nhà nước (ngành Lao động - Thương binh và Xã hội) trong quản lý, giám sát, theo dõi, cập nhật đối tượng tăng, giảm với tổ chức cung cấp dịch vụ (Bưu điện tỉnh) trong việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của đối tượng hưởng an toàn, chính xác và thuận tiện nhất. Đồng thời, xây dựng một hệ thống chi trả chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thống tin hiện đại, có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội theo định hướng của Chính phủ.

H.H