Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Lương Tài

21/09/2022 16:30

(BNP) – Chiều 21/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn làm việc với huyện Lương Tài nhằm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoạt động HĐND các cấp huyện Lương Tài đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt; nhiều chủ trương, những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện được xem xét, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên. Từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 80 Nghị quyết. HĐND các xã, thị trấn tổ chức 161 kỳ họp. Nhiều Nghị quyết ban hành có tính đặc thù về cơ chế hỗ trợ mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời như: Ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018 – 2020; thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của huyện...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng kết luận hội nghị.

Công tác chất vấn, giải trình, trả lời chất vấn dần đi vào nề nếp. Công tác giám sát theo chuyên đề được chú trọng và có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức và nội dung giám sát. Từ năm 2018 đến nay, HĐND huyện tổ chức 7 phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp; tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề. HĐND cấp xã tổ chức 92 cuộc giám sát. Thông qua hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND các cấp, đã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thi hành pháp luật. Đồng thời đưa ra những kiến nghị và được các cơ quan liên quan tiếp thu, giải quyết, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND hai cấp huyện Lương Tài còn một số hạn chế: Một số đại biểu chưa tích cực, chủ động tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề chủ yếu của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, chưa phát huy vai trò của Tổ đại biểu HĐND huyện và của các Ban HĐND cấp xã; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc, xử lý giải quyết các đơn thư của công dân có lúc, có việc chưa kịp thời...

Thường trực HĐND huyện Lương Tài kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương theo hướng phân cấp mạnh hơn nữa cho HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc quyết định ban hành các chính sách đặc thù tại địa phương; Thường trực HĐND tỉnh tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND và bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐND các cấp; HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ các chức danh HĐND hoạt động kiêm nhiệm theo Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND huyện Lương Tài Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên Đoàn giám sát chất vấn và đề nghị huyện Lương Tài làm rõ một số nội dung: Quy chế phối hợp giữa HĐND với các cơ quan liên quan; hoạt động chất vấn, giải trình; việc tham gia đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết của đại biểu HĐND; chất lượng tiếp xúc cử tri...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND hai cấp huyện Lương Tài.

Đồng chí đề nghị huyện Lương Tài tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới. Trong đó, HĐND huyện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các vấn đề đảm bảo sát và phù hợp với thực tiễn. 

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Đoàn tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục xem xét, tháo gỡ. 

Trước đó, trong sáng nay, Đoàn tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại HĐND xã Quảng Phú và thị trấn Thứa.

M.B