Tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số quản trị điều hành của địa phương

25/11/2021 17:08 Số lượt xem: 416

(BNP) - Chiều 25/11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị rà soát tình hình triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và các chỉ số về quản trị và điều hành của địa phương năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, năm 2021, công tác cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số quản trị điều hành nhận được sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các ngành và địa phương. Lần đầu tiên trong hơn 15 năm qua, Thường trực Tỉnh ủy nghe ý kiến về kế hoạch chung cải thiện các chỉ số đo lường chất lượng địa phương. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản thực hiện cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số; trực tiếp làm việc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc những vấn đề và lĩnh vực quan trọng cho doanh nghiệp, qua đó, tạo niềm tin và thúc đẩy sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Qua khảo sát, có đến 96,55% người dân hài lòng với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện; 98,52% người dân hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; 98,03% người dân hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; 94,83% người dân hài lòng đối với dịch vụ công cấp xã…

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nguyễn Phương Bắc báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương cũng tổ chức tập huấn CCHC và cải thiện chất lượng điều hành địa phương; rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần theo lĩnh vực. Điển hình như Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Điều này sẽ tạo ra mục tiêu kép về nâng cao tính đột phá, năng động tiên phong, giảm phiền hà cho công dân và doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương phát biểu tại Hội nghị.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh với các hình thức đa phương tiện, đã tích cực kết nối thông tin tới cơ sở, doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ phòng chống dịch, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp nhận và chuyển tải thông tin qua Mục "Hỏi đáp - Phản ánh kiến nghị" thường xuyên, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Đức Kỳ báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chỉ số quản trị điều hành của địa phương như: tiếp tục công khai, minh bạch các TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mạng; sớm trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; có cơ chế phối hợp liên thông giữa các Sở, ngành trong giải quyết TTHC; gắn công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh với phong trào thi đua, bình xét cuối năm…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thanh Quang báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc cải thiện các chỉ số về quản trị và điều hành của địa phương gồm: PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS, ICT Index có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, đây cũng là hình thức quảng bá về hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh.

Khẳng định thông điệp quyết tâm nỗ lực, truyền cảm hứng cho hệ thống chính trị, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về năng lực điều hành, chất lượng điều hành các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hình ảnh tỉnh Bắc Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Trong đó, nhấn mạnh hình ảnh tỉnh Bắc Ninh nỗ lực vượt khó trong dịch để biến thành động lực phát triển; các điểm đột phá trong thu hút đầu tư… Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo từng chuyên đề cụ thể.

Chủ tịch UBND huyện Quế Võ Đặng Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Sở Nội vụ thông tin các nội dung chấm điểm chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh. Rà soát, đôn đốc các Sở, ngành xây dựng kế hoạch hoàn thành các nội dung còn tồn tại liên quan đến các chỉ số thành phần thuộc ngành mình phụ trách và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC hàng năm.

Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động mô hình Tổ phản ứng nhanh 03 nhất và mô hình giải quyết TTHC “05 tại chỗ”; đẩy mạnh xử lý công việc qua môi trường mạng; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Phát động phong trào thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những bộ phận tiếp xúc, trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

S.T