Tỉnh Bắc Ninh ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch Covid-19

16/10/2021 18:55 Số lượt xem: 1661

(BNP) - Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch, tỉnh Bắc Ninh ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch Covid-19, tương ứng với màu xanh (nguy cơ thấp - bình thường mới).

Đối với cấp xã, phường, toàn tỉnh có 125/126 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch Covid-19. Riêng phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh ở cấp độ 2, tương ứng màu vàng (nguy cơ trung bình).

 

S.T