Triển khai khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2022 tại Bắc Ninh

15/03/2023 10:15

(BNP) - Sáng 15/3, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước do ông Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I dẫn đầu về triển khai khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2022 tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp Đoàn có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, Kiểm toán Nhà nước khu vực I đã thông qua Quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2022 tỉnh Bắc Ninh gồm 07 thành viên do ông Bùi Thanh Lâm, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I làm Trưởng Đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn khảo sát sẽ tiến hành khảo sát tại: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải Quan Bắc Ninh và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày 15/3/2023.

Nội dung khảo sát chủ yếu tập trung vào vấn đề: báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh; chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý giai đoạn 2020 - 2022; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các cơ quan, đơn vị được khảo sát chủ động phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời, đảm bảo khách quan, trung thực theo yêu cầu của Đoàn khảo sát cũng như tạo mọi điều kiện để Đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng Kế hoạch, thời gian đề ra.

S.T