Triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc các cấp

05/08/2022 14:40 Số lượt xem: 144

(BNP) - Sáng 05/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của hệ thống MTTQ các cấp. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

 

Từ tháng 11/2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai xây dựng hệ thống Fanpage của Mặt trận các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên thành lập, quản lý, vận hành trang Fanpage và tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Mặt trận các cấp.

 

Qua thống kê, rà soát, hiện có 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành Fanpage Mặt trận cấp tỉnh; 77,8% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp huyện; 54,5% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp xã. Tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay Fanpage MTTQ đã được thành lập từ tỉnh xuống cơ sở.

 

Riêng Fanpage Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có 108.472 lượt giới thiệu Fanpage trên mạng xã hội, với 12.414 tài khoản đăng ký theo dõi, 1.833 tin bài được đăng tải, thu hút hơn 48 triệu lượt tiếp cận thông tin. Việc xây dựng và vận hành Fanpage đã góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền, tập hợp thông tin báo cáo, tình hình nhân dân... của hệ thống Mặt trận các cấp.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt về quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp; hướng dẫn, cách quản lý, vận hành hệ thống quản lý Fanpage. Đồng thời, trao đổi, thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông qua mạng xã hội, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, bất cập trong triển khai Fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để Fanpage MTTQ Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn.

H.H