Ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng làm việc trong lĩnh vực lưu thông vận tải hàng hóa

13/10/2021 15:02 Số lượt xem: 533

(BNP) – Tại văn bản số 3265/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan triển khai tiêm vắc xin ưu tiên cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực lưu thông vận tải hàng hóa, logistic.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động trong ngành giao thông vận tải, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, người phục vụ xe, tàu hỏa, thuyền viên tàu thủy, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, người lao động tại các cảng thủy, bến thủy nội địa, bến xe, nhà ga,… để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp có liên quan có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

A.T