Xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần An Dương AD

05/12/2022 15:02

Ngày 16/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần An Dương AD.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần An Dương AD; Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được quy định tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tổng số tiền phạt là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC