Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Bắc Ninh

05/12/2022 14:30

Ngày 16/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1262/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Bắc Ninh; Địa chỉ: Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được quy định tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Tổng số tiền phạt là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC