9/9 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP thực hiện ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

26/11/2021 10:24 Số lượt xem: 157

(BNP) – Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: Ban Quản lý ATTP tỉnh)

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã tập trung rà soát các thủ tục còn rườm rà, chồng chéo, không phù hợp, gây phiền hà để đăng ký nội dung, đề nghị điều chỉnh, bãi bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Thường xuyên duy trì và cập nhật bảng công khai, niêm yết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai địa chỉ email, số điện thoại của người đứng đầu cơ quan, công bố, công khai kết quả giải quyết hồ sơ...

Tính đến tháng 9/2021, có 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Trong đó, có 5 thủ tục hành chính được rút ngắn 11-13% thời gian giải quyết so với quy định (thời gian rút ngắn trung bình 2 ngày/thủ tục so với quy định); 9/9 thủ tục hành chính được thực hiện ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 01 thủ tục thực hiện “4 tại chỗ”.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng tổ chức triển khai đường dây nóng 24/24 để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân, báo chí về các vi phạm an toàn thực phẩm; tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về an toàn thực phẩm của người dân, doanh nghiệp. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ hài lòng của người dân đến làm thủ tục hành chính của Ban đạt cao; không có ý kiến phàn nàn hoặc đơn thư khiếu nại.

V.M