Quyết định 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030.

26/11/2021 08:13 Số lượt xem: 57

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng hết năm 2021, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2022 cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.