Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu
Số ký hiệu 3816/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/11/2021 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu
Văn bản khác :