Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược SHTT đến năm 2030
Số ký hiệu 3817/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/11/2021 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược SHTT đến năm 2030
Văn bản khác :