Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất
Số ký hiệu 3819/UBND-TNMT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/11/2021 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất
Văn bản khác :