Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án 1851
Số ký hiệu 1309/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/05/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án 1851
Văn bản khác :