Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu 1353/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/05/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Văn bản khác :