Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo phương án phân cấp trong giải quyết TTHC
Số ký hiệu 1432/UBND-KSTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/05/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo phương án phân cấp trong giải quyết TTHC
Văn bản khác :