Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 1773/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản khác :