Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tọa đàm về đầu tư với Doanh nghiệp Hàn Quốc
Số ký hiệu 1774/UBND-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tọa đàm về đầu tư với Doanh nghiệp Hàn Quốc
Văn bản khác :