Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo điểm chỉ số cải cách của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
Số ký hiệu 65/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 22/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Thông báo điểm chỉ số cải cách của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
Văn bản khác :