Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu 53/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Đào Quang Khải
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
Văn bản khác :