Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022
Số ký hiệu 1783/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022
Văn bản khác :