Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý kiến về dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
Số ký hiệu 1797/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý kiến về dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
Văn bản khác :