Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 03 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Số ký hiệu 1796/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 03 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Văn bản khác :