Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thời gian thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh (thuộc ranh giới Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh)
Số ký hiệu 1795/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thời gian thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh (thuộc ranh giới Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh)
Văn bản khác :