Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất
Số ký hiệu 1784/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất
Văn bản khác :