Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Tập đoàn Long Phương tại văn bản số 70/CV-DA.LPG ngày 03/6/2022
Số ký hiệu 1794/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Tập đoàn Long Phương tại văn bản số 70/CV-DA.LPG ngày 03/6/2022
Văn bản khác :