Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch và dựa toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 1848/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch và dựa toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản khác :