Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sơ kết và báo cáo 05 năm thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu 1849/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Văn hoá - Thể thao - Du lịch File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sơ kết và báo cáo 05 năm thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Văn bản khác :