Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2023
Số ký hiệu 1902/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2023
Văn bản khác :