Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin về các tổ chức KH&CN công lập, phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
Số ký hiệu 1906/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/07/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin về các tổ chức KH&CN công lập, phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
Văn bản khác :