Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác cảng tại văn bản số 58/CV-IMP ngày 14/6/2022 và văn bản số 52/CV-IMP ngày 07/6/2022
Số ký hiệu 1908/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/07/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác cảng tại văn bản số 58/CV-IMP ngày 14/6/2022 và văn bản số 52/CV-IMP ngày 07/6/2022
Văn bản khác :