Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN
Số ký hiệu 1910/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/07/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN
Văn bản khác :