Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét tỷ lệ mức trích nộp khấu hao tài sản cố định các dự án nước sạch nông thôn
Số ký hiệu 2207/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/08/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét tỷ lệ mức trích nộp khấu hao tài sản cố định các dự án nước sạch nông thôn
Văn bản khác :