Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị rà soát, đánh giá thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC
Số ký hiệu 2213/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/08/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị rà soát, đánh giá thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC
Văn bản khác :