Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để tổ chức tham gia phiên tòa trực tuyến của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 396/TTr-UBND Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 03/08/2022 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng để tổ chức tham gia phiên tòa trực tuyến của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Văn bản khác :